Usunąć profil na którym nie ma aktywnego członkostwa VIP może jedynie administrator portalu, w tym celu wystarczy krótki email na pomoc techniczną.


W przypadku posiadania członkostwa VIP (subskrypcji) należy je uprzednio zakończyć.


WskazówkiJeśli aktywacja konta VIP dokonana była za pomocą karty płatniczej niezbędne jest uprzednie wypowiedzenie członkostwa VIP, wg. wskazówek regulaminu obowiązującego na portalu.
W przypadku płatności sms-em wystarczy wysłanie stosownego sms-a. Treść sms oraz numer na który należy go wysłać użytkownik otrzymuje za pośrednictwem sms-a natychmiast po aktywacji subskrypcji.