Usunąć profil z portalu może jedynie administrator portalu, w tym celu wystarczy krótki email na pomoc techniczną.


W przypadku posiadania członkostwa VIP profil może być usunięty przez administratora jeśli VIP aktywowany był za pomocą przelewu bankowego lub wpłaty na nasze konto.


Uwaga: Jeśli aktywacja konta VIP dokonana była za pomocą karty płatniczej niezbędne jest uprzednie wypowiedzenie członkostwa VIP, wg. wskazówek regulaminu obowiązującego na portalu.