Najczęstsze przyczyny odrzucenia profilu to:


Twoja nazwa użytkownika
- jest wulgarna lub obraźliwa

- zawiera dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.


Opis
- jest za krótki lub nie ma go wcale
- jest obraźliwy lub wulgarny
- zawiera dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.
- zawiera za dużo błędów językowych
- reklamuje inne webowe strony lub inne produkty
- ma nielegalną, niezgodną z prawem zawartość