Za ich pomocą można kontaktować inne osoby, żeby dowiedzieć się, czy są one zainteresowane znajomością.