Płatność będzie oznaczona jako „IntermaxGROUP”, bez żadnych danych, co dokładnie zostało opłacone.