Zalogować się należy przy pomocy adresu email i swojego hasła. 
Jeśli nie pomoże posłanie zapomnianego hasła prosimy kontaktować pomoc techniczną: support@sexkontakty.com