Jeśli nie dojdzie do żadnego kontaktu, możesz zażądać o zwrot opłaty z tytułu 12 miesięcznego członkostwa VIP.

Żebyś miał do tego prawo, musisz w trakcie trwania VIP spełnić proste warunki:

  • Codziennie sprawdzać skrzynkę pocztową
  • Codziennie kontaktować innych użytkowników
  • Raz w tygodniu aktualizować opis profilu
  • Raz w miesiącu zmienić profilowe zdjęcie


Jeśli pomimo tego nie osiągniesz sukcesu w zapoznawaniu, po upływie twojego rocznego członkostwa zwrócimy ci poniesione koszty.