Profilowe zdjęcie
- ma bardzo złą jakość
- zawiera text
- jest to żartobliwy obrazek
- pokazuje więcej niż jedną osobę
- nie przedstawia ciebie osobiście