Członkostwo VIP można aktywować za pomocą:


  • karty płatniczej
  • przelewu bankowego
  • wpłaty gotówkowej na nasze konto


Za pomocą karty płatniczej można aktywować VIP na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy za odpowiednio: 39,90 zł, 104,70 zł, 179,40 zł lub 299,88 zł.


Za pomocą przelewu lub wpłatą na konto można aktywować VIP na 6 lub 12 miesięcy za odpowiednio: 180 lub 300 zł.