Za brisanje profila molimo kontaktirajte podršku ukoliko niste VIP član.


Savjet: Ukoliko je Vaš račun VIP postupite molimo po uputama u našim Uvjetima.