Uplata je okarakteristirana kao „uplata internet usluga“ i nikako nitko ne može doći do stvarnog stranice za koju se uplata vrši.