Platby budu zobrazné ako “Intermax GROUP”, bez akýchkoľvek presných popisov za čo bol Váš nákup.