Nejčastější dúvody zamítnutí profilu jsou:


Tvoje uživatelské jméno
- je urážející nebo vulgární
- obsahuje externí kontaktní údaje jako e-mailovou adresu, telefonní číslo atd.


Popis
- je příliš krátký nebo žádný
- je urážející nebo vulgární
- obsahuje externí kontaktní údaje jako e-mailovou adresu, telefonní číslo atd.
- odkazuje na jiné webové stránky nebo propaguje externí produkty
- má ilegální nebo protizákonný obsah