Najčastejšie dôvody zamietnutia profilu sú:


Tvoje užívateľské meno

- je urážajúce alebo vulgárne

- obsahuje externé kontaktné údaje ako e-mailovú adresu, telefónne číslo atď.


Popis

- je príliš krátky alebo žiadny

- je urážajúcim alebo vulgárnym

- odkazuje na iné webové stránky ,alebo propaguje externé produkty

- obsahuje externé kontaktné údaje ako e-mailovú adresu, telefónne číslo atď.

- má ilegálny, alebo protizákonný obsah