Rychlé zprávy jsou psané kurzívou, každá taková zpráva má pod sebou označení „rychlá zpráva“  a odkazuje na tuto nápovědu.