Rychlé správy sú napísané kurzívou, každá taká správa má pod sebou  označenie „rychlá správa“ a odkazuje na túto nápovedu.