Kratke poruke napisane su kurzivom, označene kao "Kratke poruke" i povezane s ovom pomoći.