Pokiaľ si užívateľovi napísal 3 správy bez toho ,aby on na ne odpovedal, počkaj na odpoveď. 

Blokáda je zavedená kvôli zamedzeniu spamovania schránok užívateľov. Akonáhle užívateľ odpovie, budeš môcť napísať ďalšie správy.