Deaktywować profil (uczynić do "niewidzialnym"dla innych użytkowników) można osobiście w zakładce "Mój profil/Ustawienia".