Deaktivaci profilu ( udělat profil neviditelný pro ostatní uživatele) si můžete nastavit pod nabídkou "můj profil".