Naša jedinstvena garancija povrata novca Vam garantira da u slučaju ako u periodu od 12 mjeseci ne dođe do kontakta dobijete kompletan povrat novca.


Što morate napraviti da bi dobili povrat novca? Morate samo slijediti par pravila:


-svakoga dan provjeravati poštu

-kontaktirajte svakoga dana najmanje jednu/jednog korisnika

-jednom mjesečno učitajte novu profilnu sliku


Ako usprkos svemu tome još uvijek nebi imali uspjeh na kraju plaćenog perioda vraćamo Vam kompletan iznos.


Jednostavnije i sigurnije sigurno ne može biti!