Du måste vara inloggad på portalen för att skapa en profil. På startsidan klickar du på "Min profil" (markerad med punkt 1), profilbild. Välj en bild från hårddisken med "Klicka för att välja en bild" (steg 2). Slutligen, bekräfta dina ändringar genom att klicka på (punkt 3) "Spara ändringar"