Du må være logget på portalen for å opprette en profil. På startsiden klikker du på "Min profil" (merket med punkt 1), profilbilde. Velg et bilde fra harddisken din med "Klikk for å velge et bilde" (punkt 2).