Etter du har logget inn på portalen, klikk på “Min Profil”. Her kan du redigere alt av informasjon.