Odpověď na příchozí zprávu můžeš zaslat, pouze pokud jsi aktivním členem VIP.