Klicka på "Inställningar". Där kan du aktivera eller inaktivera mottagandet av e-postvarningar.