Rychlé správy slúžia k rychlému zahájeniu konverzácie. Už nemusíte kopírovať jednu správu a posielať ju všetkým ľudom stále dokola.