Aktivácia VIP hradená pomocou platobnej karty je aktivovaná max. Do 5 min. od zakúpenia.


V prípade platby inkasom sa aktivácia VIP uskutoční po pripočítaní prostriedkov na náš účet