Powiadomienia można dezaktywować lub aktywować w "Mój profil" - "Ustawienia". Ewentualne zmiany należy potwierdzić kliknięciem na "Zapisz ustawienia".