Powiadomienia można dezaktywować lub aktywować w "Mój profil" - "Ustawienia powiadomień".