Zrejme nemáte aktivované tzv. Premium sms, kontaktujte svojho mobilného operátora ,nech Vám aktivuje premium sms.

Väčšina operátorov, túto službu blokuje, ale jej aktivácia je zdarma.